Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze website stemt u in met het onderstaande.

De gegevens op www.3mcao.nl zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. 3MC heeft het recht deze gegevens zonder nader aankondiging te wijzigen. 3MC neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website, Hierbij wordt gebruik gemaakt van bronnen die door 3MC als betrouwbaar worden aanschouwd. Ondanks deze zorgvuldigheid en het gebruik van betrouwbare bronnen staat 3MC niet in voor de volledigheid en juistheid van de op deze website geboden informatie.

Mogelijk wordt er op deze website verwezen naar informatie van derden. Dit kan als hyperlink of vermelding in de tekst. Deze informatie van derden is door 3MC niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. 3MC aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Het gebruik van de geboden informatie is voor eigen risico. 3MC behoudt als rechthebbende alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, documenten (bijv. Word-, Excel-, PDF-bestanden), grafisch materiaal en logo’s. Op de informatie van deze website evenals op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.